Tu odbywają się koncerty i imprezy szkolne, ale nie tylko...
Wejście do tego klubu od 17 lat jedyny taki klub w miasteczku.